Placering av komposten

Ställ behållaren på jord eller gräs i ett lövskuggat hörn av trädgården. I Sverige blir det oftast inte för varmt även om den står i solljus men direkt solljus kan ev bleka komposten efter ett tag. Det är också bra om den kan stå så vindskyddat som möjligt och inte alltför långt från huset. Placeringen på jord eller gräs innebär att maskarna lätt kan ta sig in i behållaren via hålen i bottenplattan. När temperaturen överstiger +30C vänder de åter ner i jorden. Här efter tar mikroorganismerna över nedbrytningsprocessen.

Hur börjar man?

Grunda komposten med ett luftigt lager av kvistar och grovt trädgårdsavfall som täcker bottenplattan, ca 10–20 cm. Lägg därefter ett lager, ca 10 cm, av fint trädgårdsavfall och sist gammal kompost eller jord. Därefter kan du börja lägga i hushållsavfall. Vintertid startar du som ovan, samt tillsätter ca 5 liter stallgödsel eller tar samma mängd från en pågående kompostprocess.

Viktigt att varva

Spara trädgårdsavfall från hösten till vinter. Det är viktigt att varva trädgårdsavfall och hushållsavfall ordentligt. Under vintern kan man ersätta trädgårdsavfallet med ex hushållspapper, toalett och hushållsrullar som är kolrika material. Man brukar räkna med en del trädgårdsavfall och två delar matavfall. Lägg aldrig för tjocka skikt av något. I regel inte mer än 5–10 cm av samma sak. Glöm inte att finfördela och blanda material så mycket som möjligt. Det gör processen snabbare!

Att lufta komposten är a och o

Blanda och lufta och rör runt i komposten varje gång du lagt i något nytt. Det är nödvändigt för att mikroorganismerna som lever och gör grovjobbet i komposten ska kunna sköta sitt arbete. Låt luftningsstaven gå ner ca 30 - 50 cm i komposten. Detta beror såklart hur myclet material det ligger i komposten. En kompost som varit igång några månader behöver inte röras runt ner i botten.

Täck nytt avfall

Efterhand som du lägger på nytt avfall sjunker komposten ihop. Täck alltid det nya materialet redan komposterat material. Det innebär att röra runt och "välta" runt avfallet med hjälp av luftningsstaven. På så vis ligger inte matavfall och förmultnar öppet och du förhindrar att komposten luktar illa. Du kan med fördel göra eget strö av häckklipp och buskar/träd som beskärs, genom att flisa det i en kvarn. Det blir det bästa strömaterialet till din kompost.

När är mullen klar?

Mullen är färdig ungefär efter sex månader. Då ser den ut och känns som jord, är trevlig att ta i och faller lätt isär. Den luktar gott. Men ibland kan den vara blöt och lite kompakt. Detta är helt ok och den kommer att göra susen som näring. Enklast tömmer du din Gröna Johanna genom att ta ut det färdigkomposterade materialet från de två luckorna nedtill. Ännu bättre blir det om du har två eller flera Gröna Johanna. Då kan du låta den ena bli helt färdig medan du fortsätter i nästa. Då får du ut enbart färdig mull och slipper sortera och starta om processen på nytt. Du kan också lossa på skruvarna till bottenplattan och lyfta av hela behållaren. Försök att organisera din kompostering så att du har färdig mull (humus) klar på våren. Då behöver du ny näring till dina växter.

Vad gör jag med mullen?

Det tar 6-8 månader innan ditt hushållsavfall blivit färdig mull. Första gången du ska tömma är det bra att vänta ca ett år. Mullen är ett utmärkt jordförbättringsmedel. Näringshalten är så pass hög att mullen måste blandas med vanlig jord. Tag en del mull och två delar jord och du har en högkvalitativ planteringsjord.

Ingen jord är så näringsrik och har så hög kvalitet än den jord som kommer från en varmkompost med både trädgårds- och hushållsavfall. Mullen från Gröna Johanna fungerar som näringstillskott till din trädgård. Du kommer att se skillnad på det du odlar, grönsakerna kommer att smaka bättre och blommorna kommer att frodas!

Var skall jag placera min Gröna Johanna?

Ställ komposten så att den är lättillgänglig, det skall inte vara krångligt att kompostera. Gröna Johanna skall stå på gräs/jord, gärna i lite lövskugga.

Vad skall jag göra om processen stannar?

Oftast startar processen av sig själv igen när det blir varmare och det brukar räcka med att röra runt i komposten och mata den med avfall. Har den stått still en längre tid kan man tömma komposten och börja om från början med kvistar på botten.

Vad skall jag göra om komposten börjar ruttna?

Då är komposten för blöt. Strö över ett lager med kolrikt material som sågspån eller riven äggkartong som kan suga upp fuktigheten. Nu är det viktigt att lufta komposten regelbundet för att torka upp den.

Vad skall jag göra om komposten är full med flugor?

Flugor är oftast ett tecken på att komposten är för blöt. Strö över ett lager av kolrikt material som trädgårdsavfall, sågspån eller riven äggkartong.

Vad skall jag göra om jag har myror i komposten?

Om ni har myror i komposten är den för torr. Tillsätt lite vatten och lufta med luftningsstaven.

Vad skall jag göra om komposten luktar ammoniak eller stall?

Komposten har troligtvis för mycket kväverikt avfall, t e x kött eller färskt gräsklipp. Tillsätt kolrikt strömaterial och blanda om. Lufta komposten ofta och fortsätt tillsätta kolrikt material tills doften är borta.

Kan jag använda Gröna Johannan under vintern?

Ja, ihop med vinterjackan kan du kompostera ner till ca minus 10 C. Den kan även klara kallare temperaturer beroende på hur mycket du arbetar med den. Allt hänger på att den har avfall att arbeta med och att den får tillräckligt med syre, d v s att du matar den något oftare och då även rör runt i den.

Skall vinterjackan vara på året runt?

Nej, om vinter jackan lämnas kvar på under sommaren kan temperaturen drivas upp över 70ºC vilket medför att mikroorganismerna börjar dö. Då kommer komposteringsprocessen att avta för att så småningom upphöra.

När dygnstemperaturen går över 10ºC kan man ta av vinterjackan.

Vad skall jag göra om komposten fryser?

Blanda socker och hett vatten och häll ned i komposten. Denna kan hjälpa till att kicka igång den om den inte frusit igenom. Kom ihåg att det är aktiviteten i komposten som alstrar värme, det är därför viktigt att röra runt och mata komposten flera gånger i veckan när det är minusgrader.

Hur förhindrar jag att komposten fryser?

Det är aktiviteten i komposten som alstrar värme och förhindrar att komposten innehållet. Det är därför extra viktigt att röra runt och mata komposten flera gånger i veckan när det är minusgrader.

Har vi missat något?

Hittar du inte den information du söker eller sitter du kanske på ett superbra tips?

Skicka oss gärna ett mail info@gronajohanna.se