Bokashiskolan

Vad är bokashi?

Bokashi är japanska och betyder fermenterat organiskt material och är en metod som använts i just Japan sedan urminnes tider. Fermentering, med hjälp av effektiva mikroorganismer, är en naturlig nedbrytningsprocess av organiskt avfall. Avfallet bryts ned istället för att förruttna, därav behålls alla vitaminer och mineraler och berikat jorden med ökad bördighet som resultat. Det tillhörande ströet, vilket innehåller Effektiva Mikroorganismer, aktiverar en jäsnings/fermenteringsprocess (även kallad anaerob nedbrytning) av avfallet i behållaren. De Effektiva Mikroorganismer förhindrar förruttnelse och på så vis också dålig lukt.

Bokashi steg för steg
  • Skär stora avfallsbitar i mindre delar innan du slänger dom i behållaren. Ju mer finfördelat desto snabbare ”fermenteras” avfallet.
  • Släng avfallet i behållaren och strö ca 40 ml strö/L avfall över avfallet och blanda runt.
  • Använd medföljande ”tillplattare” att trycka/pressa ner avfallet i hinken.
  • Sätt på locket och se till att det är stängt ordentligt. Öppna inte locket i onödan.
  • Töm behållaren på vätska (lakvatten) med jämna mellanrum.
  • När behållaren är full, ställ undan och låt stå i 14 dagar. Öppna inte under tiden.
  • Efter 14 dagar kan du gräva ner materialet i jorden, rabatten, i en jordfabrik, i en kompost etc. Materialet kommer att bli förstklassig mull när det täcks med jord. Hur snabbt det går beror på temperaturen, ju varmare ju snabbare går processen.
Vad kan jag lägga i min bokashibehållare?

Nästan allt biologiskt avfall kan slängas i dina behållare. Vi rekommenderar att finfördela avfallet då detta gör att processen går snabbare.

Detta kan du slänga i din Bokashibehållare

Frukt & Grönsaker, citrus och bananskal, tillagade mat, både tillagat och rått kött, ost, fisk, fastare mjölkprodukter, ägg, mindre ben, bröd, kaffesump, tepåsar, vissnade blommor, mindre mängder hushålls eller toalettpapper.

Detta ska du inte slänga i din Bokashibehållare

Vätskor, stora ben, aska, djurspillning, stora mängder papper.

Bokashiströ

Bokashiströet innehåller en blandning av vetekli och melass, berikat med effektiva mikroorganismer (mjölksyrebakterier, jästsvamp, fotosyntesbakterier), vilket aktiverar en fermenteringsprocess i din behållare och förhindrar förruttnelse. Efter fermenteringen finns en stor del av näring vitaminer och mineraler kvar i avfallet, vilket hade försvunnit i en förruttnelseprocess. Därför är bokashikompost perfekt att använda som jordförbättring.

Bokashiströ går också att använda som jordförbättring direkt i jorden eller som aktivator i komposten.

Lakvatten

I behållaren behållaren bildas det ofta vätska, så kallat lakvatten. Vätskan från avfallet går att tappas ut genom en kran på behållaren. Den är oerhört näringsrik och lämplig för gödning av blommor, krukväxter, odling etc.

Späd lakvattnet 1:200 vid gödning.

Vätskan går att frysa och ta fram vid behov. Ett tips är att frysa in vätskan i iskuber eller tomma gräddförpackningar med lock.

Förvaring

Bokashibehållarna kan förvaras under diskbänken, i ett skåp eller på en lättillgänglig plats i rumstemperatur. Innan du börjar fylla den med avfall, se till att kranen är vriden till ”stängd”.
Vi avråder från att ha behållarna utomhus vid risk för frostskador eller i direkt solljus.

Rengöring av behållare

Behållare

Efter tömning rekommenderar vi en sköljning av behållaren, locket och bottensil. Använd inga kemikaliska rengöringsmedel då dessa kan störa de effektiva mikroorganismerna och miljön i behållaren. Skulle du vilja går det bra att använda probiotiska rengöringsmedel.

Kran

Fyll den tomma behållaren med varmt vatten och öppna kranen. Låt allt vatten skölja rent kranen. När vattnet som kommer ur kranen är klart är kranen ren och kan åter vridas till stängd position.

Bokashi startkit

Ett set med två behållare/kranhinkar gör det möjligt varva behållare och helt och hållet avsluta fermenteringsprocessen i en av behållarna innan innehållet grävs ned eller kanske används i en jordfabrik. Med jämna mellanrum kan du tömma kranhinkarna på näringsrikt lakvatten. I ett bokashi startkit ingår allt du behöver för att komma i gång med bokashi.

Har vi missat något?

Hittar du inte den information du söker eller sitter du kanske på ett superbra tips?

Skicka oss gärna ett mail info@gronajohanna.se