Så här går det till att kompostera

Var skall komposten placeras?

Ställ behållaren på jord eller gräs i ett lövskuggat hörn av trädgården. Det är också bra om den kan stå så vindskyddat som möjligt och inte alltför långt från huset. Placeringen på jord eller gräs innebär att maskarna lätt kan ta sig in i behållaren via hålen i bottenplattan. När temperaturen överstiger +30C vänder de åter ner i jorden. Här efter tar mikroorganismerna över nedbrytningsprocessen.

Hur börjar man?

Lägg ett luftigt lager av kvistar och grovt trädgårdsavfall som täcker bottenplattan, ca 10–20 cm. Lägg därefter ett lager av fint trädgårdsavfall, sedan gammal kompost eller jord. Därefter kan du börja lägga i hushållsavfall. Vintertid startar du som ovan, samt tillsätter ca 5 liter stallgödsel eller tar samma mängd från en pågående kompostprocess.

Viktigt att varva

Spara trädgårdsavfall från hösten till vinter. Det är viktigt att varva trädgårdsavfall och hushållsavfall ordentligt. Man brukar räkna med en del trädgårdsavfall (eller jord, kutterspån, sågspån) och två delar matavfall. Lägg aldrig för tjocka skikt av något. I regel inte mer än 5–10 cm av samma sak. Glöm inte att finfördela och blanda material så mycket som möjligt. Det gör processen snabbare!

Luftning

Blanda och lufta det översta skiktet i komposten varje gång du lagt i något nytt. Det är nödvändigt för att mikroorganismerna som lever och gör grovjobbet i komposten ska kunna sköta sitt arbete. Ibland bör du också lufta på djupet med luftningsstaven genom att föra den försiktigt upp och ner i komposten. Gör ett par hål utan att blanda om i komposten. På så vis tillförs syre utan att innehållet blandas om.

Täck det nya avfallet

Efterhand som du lägger på nytt avfall sjunker komposten ihop. Täck alltid det nya materialet med strömaterial (undvik att köpa färdigt strömaterial så gott det går och använd det som finns naturligt istället, t ex trädgårdsavfall eller sågsån). Du kan med fördel göra eget strö av häckklipp och buskar/träd som beskärs, genom att flisa det i en kvarn. Det blir det bästa strömaterialet till din kompost.

När är den klar och hur tömmer man behållaren?

Mullen är färdig ungefär efter sex månader. Då ser den ut och känns som jord, är trevlig att ta i och faller lätt isär. Den luktar gott. Enklast tömmer du din Gröna Johanna genom att ta ut det färdigkomposterade materialet från de två luckorna nedtill. Ännu bättre blir det om du har två eller flera Gröna Johanna. Då kan du låta den ena bli helt färdig medan du fortsätter i nästa. Då får du ut enbart färdig mull och slipper sortera och starta om processen på nytt. Du kan också lossa på skruvarna till bottenplattan och lyfta av hela behållaren. Försök att organisera din kompostering så att du har färdig mull (humus) klar på våren. Då behöver du ny näring till dina växter.

Hur hanteras mullen?

Det tar sex månader innan ditt hushållsavfall blivit färdig mull. Mullen är ett utmärkt jordförbättringsmedel. Näringshalten är så pass hög att mullen måste blandas med vanlig jord. Tag en del mull och två delar jord och du har en högkvalitativ planteringsjord.

Du kan aldrig köpa bättre jord än den du gör själv

Ingen jord är så näringsrik och har så hög kvalitet än den jord som kommer från en varmkompost med både trädgårds- och hushållsavfall. Mullen från Gröna Johanna fungerar som näringstillskott till din trädgård. Du kommer att se skillnad på det du odlar, grönsakerna kommer att smaka bättre och blommorna kommer att frodas!