Tips för komposten under vintern 12 januari, 2016 – Markerat som: Återvinning, Hushållsavfall, Kompostering

Nu är äntligen vintern här med kyla och snö. Men hur ska det då gå med komposten och hur tar vi hand om den så att den inte fryser?

A och O i kompostprocesen är de tre elementen vatten, luft och syre. En välmående komposteringsprocess får dessa tre och alstrar då värme som i sin tur håller komposten från att frysa. Det innebär att ingen isolering i världen klarar att hålla en kompost från att frysa om den inte är aktiv. Ju mer aktiv komposten  är ju mer värme alstrar den. Under kylan som nu kommer kan det alltså vara väl värt att sprida ut besöken till komposten lite för att mata den några fler gånger och samtidigt få ner lite syre så att processen håller sig igång. Det vill säga att komposten kommer att kräva lite mer kärlek än vanligt.
Skulle du känna att den är på gång att sega ihop kan ett tips vara att tillsätta lite gödsel, stallgödsel etc för att ge den en lite skjuts. Tänk på att inte ösa ner för mycket då gödsel ofta är väldigt kväverikt utan tillsätt lite gödsel när du matar komposten.

Skulle det vara så att komposten ändå fryser, fortsätt mata den. Avfallet du slänger i kommer att frysa men så fort tjälen släpper och komposten tinar ser du till att röra runt ordentligt och komposten kommer att komma igång fint igen. Vill man påskynda tiningsprocessen kan man försiktigt tillsätta några liter varmt vatten och röra runt och lufta ordentligt.

Har du frågor om kompostering är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig gärna!